TERMINARZ & WYNIKI

Kliknij, aby przejść kolejek

KOLEJKA 1 - PRO

1 bejott 1:4 Dewidek
2 Tomek601 4:4 Kanar
3 jancioPL 2:1 El Polako
4 TheGameSimon 2:1 Furman
5 Riptorek 3:6 Piko
6 milosz93 3:0 mrn
7 Laueritto 0:0 Osken
8 natsu 1:2 Quiwo
9 Zalewskyy 1:1 BoGyyS

KOLEJKA 1 - OPEN

1 Abyr 1:1 cyanide
2 Zbiegu 4:3 Innominategamer7
3 nezzior 1:1 Przemek96HM
4 nupek. 3:2 Strav1x
5 PanNeyPL 1:3 blachu_
6 Michas 1:0 KapiPL98
7 bubblesgame 0:3 Wyka1pl
8 Kay0r 4:2 mrowinho97
9 Pontonix300 4:0 Mateusz_FIFA_

KOLEJKA 2 - PRO

1 milosz93 4:1 Osken
2 bejott 1:1 Kanar
3 Dewidek 4:0 El Polako
4 Tomek601 0:1 Furman
5 jancioPL 1:7 Piko
6 TheGameSimon 1:6 BoGyyS
7 Riptorek 2:6 mrn
8 Zalewskyy 4:0 Quiwo
9 natsu 2:3 Laueritto

KOLEJKA 2 - OPEN

1 Abyr 6:4 Innominategamer7
2 cyanide 0:0 Przemek96HM
3 Zbiegu 3:2 Strav1x
4 nezzior 1:3 blachu_
5 nupek. 3:3 KapiPL98
6 PanNeyPL 2:0 Wyka1pl
7 Michas 4:3 mrowinho97
8 bubblesgame 2:2 Mateusz_FIFA_
9 Kay0r 2:2 Pontonix300

KOLEJKA 3 - PRO

1 Zalewskyy 2:0 Laueritto
2 bejott 2:2 El Polako
3 Kanar 0:4 Furman
4 Dewidek 3:5 Piko
5 Tomek601 5:1 BoGyyS
6 jancioPL 1:1 mrn
7 TheGameSimon 3:1 Quiwo
8 Riptorek 3:4 Osken
9 milosz93 1:3 natsu

KOLEJKA 3 - OPEN

1 Abyr 0:3 Przemek96HM
2 nezzior 2:3 Wyka1pl
3 Innominategamer7 3:2 Strav1x
4 cyanide 1:1 blachu_
5 Zbiegu 1:3 KapiPL98
6 nupek. 4:4 mrowinho97
7 PanNeyPL 3:1 Mateusz_FIFA_
8 Michas 2:1 Pontonix300
9 bubblesgame 4:4 Kay0r

KOLEJKA 4 - PRO

1 Zalewskyy 1:1 milosz93
2 Kanar 2:3 BoGyyS
3 El Polako 4:2 Piko
4 bejott 2:2 Furman
5 Dewidek 1:5 mrn
6 Tomek601 3:1 Quiwo
7 jancioPL 3:2 Osken
8 TheGameSimon 2:4 Laueritto
9 Riptorek -:- natsu

KOLEJKA 4 - OPEN

1 PanNeyPL 1:4 Kay0r
2 Michas 0:2 bubblesgame
3 Abyr 1:5 Strav1x
4 Przemek96HM 1:2 blachu_
5 Innominategamer7 2:1 KapiPL98
6 cyanide 4:0 Wyka1pl
7 Zbiegu 3:1 mrowinho97
8 nezzior 0:0 Mateusz_FIFA_
9 nupek. 2:3 Pontonix300

KOLEJKA 5 - PRO

1 Kanar 0:4 Dewidek
2 Osken 3:3 natsu
3 bejott 3:3 Laueritto
4 Quiwo 0:3 milosz93
5 mrn 3:1 Zalewskyy
6 BoGyyS 0:2 Riptorek
7 Piko 6:1 TheGameSimon
8 Furman 0:0 jancioPL
9 El Polako 2:2 Tomek601

KOLEJKA 5 - OPEN

1 Mateusz_FIFA_ 1:3 Kay0r
2 mrowinho97 3:0 bubblesgame
3 Wyka1pl 0:5 Michas
4 Abyr 2:5 Pontonix300
5 KapiPL98 2:0 PanNeyPL
6 blachu_ 4:0 nupek.
7 Strav1x 5:2 nezzior
8 Przemek96HM 2:2 Zbiegu
9 Innominategamer7 1:4 cyanide

KOLEJKA 6 - PRO

1 Tomek601 1:1 Laueritto
2 TheGameSimon 1:5 milosz93
3 jancioPL 2:2 natsu
4 Riptorek 0:3 Zalewskyy
5 Dewidek 3:1 Osken
6 Kanar 1:1 Quiwo
7 El Polako 2:2 mrn
8 Furman 3:2 BoGyyS
9 bejott 0:2 Piko

KOLEJKA 6 - OPEN

1 Abyr 2:3 blachu_
2 PanNeyPL 3:4 Michas
3 nezzior 2:4 Kay0r
4 Zbiegu 2:4 Pontonix300
5 cyanide 2:0 Mateusz_FIFA_
6 Innominategamer7 1:0 mrowinho97
7 Przemek96HM 2:2 Wyka1pl
8 Strav1x 2:1 KapiPL98
9 nupek. 4:1 bubblesgame

KOLEJKA 7 - PRO

1 bejott -:- natsu
2 Piko 4:2 Tomek601
3 Furman 1:2 Dewidek
4 El Polako 3:2 Kanar
5 Laueritto 0:2 milosz93
6 Osken 2:2 Zalewskyy
7 Quiwo 1:1 Riptorek
8 mrn 3:1 TheGameSimon
9 BoGyyS 1:3 jancioPL

KOLEJKA 7 - OPEN

1 Abyr 2:3 Kay0r
2 Pontonix300 3:2 bubblesgame
3 Mateusz_FIFA_ 0:0 Michas
4 mrowinho97 3:0 PanNeyPL
5 Wyka1pl 1:3 nupek.
6 KapiPL98 3:0 nezzior
7 blachu_ 4:2 Zbiegu
8 Strav1x 2:2 cyanide
9 Przemek96HM 0:0 Innominategamer7

KOLEJKA 8 - PRO

1 Piko 2:6 Kanar
2 BoGyyS 3:4 Dewidek
3 mrn 2:4 Tomek601
4 Osken 2:2 TheGameSimon
5 natsu -:- Zalewskyy
6 bejott 2:2 milosz93
7 Laueritto 4:2 Riptorek
8 Quiwo 1:2 jancioPL
9 Furman 1:3 El Polako

KOLEJKA 8 - OPEN

1 Abyr 3:0 bubblesgame
2 blachu_ 3:3 Innominategamer7
3 Strav1x 4:4 Przemek96HM
4 Kay0r 1:3 Michas
5 Pontonix300 3:3 PanNeyPL
6 Mateusz_FIFA_ 1:2 nupek
7 mrowinho97 2:1 nezzior.
8 Wyka1pl 4:3 Zbiegu
9 KapiPL98 1:2 cyanide

KOLEJKA 9 - PRO

1 Furman 2:1 Quiwo
2 Kanar 0:2 Laueritto
3 bejott 2:1 BoGyyS
4 Piko 5:1 mrn
5 El Polako 1:0 Osken
6 Dewidek -:- natsu
7 Tomek601 2:2 milosz93
8 TheGameSimon 3:1 Riptorek
9 jancioPL 1:2 Zalewskyy

KOLEJKA 9 - OPEN

1 nupek. 3:4 PanNeyPL
2 Abyr 2:4 KapiPL98
3 blachu_ 2:0 Wyka1pl
4 Strav1x 4:2 mrowinho97
5 Przemek96HM 1:2 Mateusz_FIFA_
6 Innominategamer7 0:0 Pontonix300
7 cyanide 5:2 Kay0r
8 Zbiegu 4:2 bubblesgame
9 nezzior 2:3 Michas

KOLEJKA 10 - PRO

1 BoGyyS 1:0 El Polako
2 Quiwo 6:3 Dewidek
3 Osken 5:1 Tomek601
4 Laueritto 2:2 jancioPL
5 Natsu 2:3 TheGameSimon
6 milosz93 4:2 Riptorek
7 bejott 0:1 Zalewskyy
8 Piko 2:0 Furman
9 mrn 2:3 Kanar

KOLEJKA 10 - OPEN

1 Pontonix300 4:1 nezzior
2 Abyr 3:3 Michas.
3 Kay0r 1:5 nupek.
4 bubblesgame 0:3 PanNeyPL
5 Mateusz_FIFA_ 0:6 Zbiegu
6 mrowinho97 4:1 cyanide
7 Wyka1pl 0:5 Innominategamer7
8 KapiPL98 1:5 Przemek96HM
9 blachu_ 3:1 Strav1x

KOLEJKA 11 - PRO

1 mrn 0:2 Furman
2 natsu 1:3 Tomek601
3 Laueritto 5:0 Dewidek
4 Osken 2:2 Kanar
5 bejott 1:1 Riptorek
6 milosz93 1:1 jancioPL
7 Quiwo 1:4 El Polako
8 BoGyyS 4:0 Piko
9 Zalewskyy 6:0 TheGameSimon

KOLEJKA 11 - OPEN

1 Mateusz_FIFA_ 2:4 Innominategamer7
2 Michas 1:3 nupek.
3 bubblesgame 0:3 nezzior
4 Kay0r 4:4 Zbiegu
5 mrowinho97 4:1 Przemek96HM
6 Wyka1pl 1:3 Strav1x
7 KapiPL98 0:3 blachu_
8 Abyr 1:2 PanNeyPL
9 Pontonix300 3:2 cyanide

KOLEJKA 12 - PRO

1 El Polako -:- natsu
2 Furman 1:0 Laueritto
3 bejott 3:0 mrn
4 BoGyyS 1:2 Quiwo
5 Piko 5:1 Osken
6 jancioPL 2:2 TheGameSimon
7 Tomek601 4:4 Riptorek
8 Dewidek 1:1 Zalewskyy
9 Kanar 1:4 milosz93

KOLEJKA 12 - OPEN

1 Innominategamer7 3:0 KapiPL98
2 Abyr 1:0 Wyka1pl
3 KapiPL98 2:3 mrowinho97
4 blachu_ 3:0 Mateusz_FIFA_
5 Strav1x 1:1 Pontonix300
6 Przemek96HM 2:4 Kay0r
7 cyanide 2:2 Michas
8 Zbiegu 2:2 PanNeyPL
9 nezzior 1:6 nupek.

KOLEJKA 13 - PRO

1 Riptorek 2:1 jancioPL
2 Zalewskyy 0:1 Tomek601
3 milosz93 4:5 Dewidek
4 natsu 4:1 Kanar
5 Laueritto 1:1 El Polako
6 Osken 0:5 Furman
7 Quiwo 1:2 Piko
8 mrn 4:4 BoGyyS
9 bejott 11:0 TheGameSimon

KOLEJKA 13 - OPEN

1 Abyr 2:2 nupek.
2 PanNeyPL 6:0 nezzior
3 Michas 2:3 Zbiegu
4 bubblesgame 0:3 cyanide
5 Kay0r 3:3 Innominategamer7
6 Pontonix300 3:1 Przemek96HM
7 Mateusz_FIFA_ 0:1 Strav1x
8 mrowinho97 3:0 blachu_
9 Zbiegu 2:2 KapiPL98

KOLEJKA 14 - PRO

1 bejott 3:2 jancioPL
2 Quiwo 1:1 mrn
3 Osken 1:7 BoGyyS
4 Laueritto 1:1 Piko
5 natsu 1:3 Furman
6 milosz93 2:3 El Polako
7 Zalewskyy 5:1 Kanar
8 Riptorek 2:2 Dewidek
9 TheGameSimon 1:1 Tomek601

KOLEJKA 14 - OPEN

1 mrowinho97 3:1 Wyka1pl
2 Mateusz_FIFA_ 1:1 KapiPL98
3 Pontonix300 2:3 blachu_
4 Kay0r 0:3 Strav1x
5 bubblesgame 0:3 Przemek96HM
6 Michas 3:3 Innominategamer7
7 PanNeyPL 4:2 cyanide
8 nupek. 3:2 Zbiegu
9 Abyr 1:4 nezzior

KOLEJKA 15 - PRO

1 Piko 0:4 natsu
2 bejott 1:0 Quiwo
3 mrn 2:1 Osken
4 BoGyyS 2:2 Laueritto
5 Furman 6:2 milosz93
6 El Polako 3:3 Zalewskyy
7 Kanar 0:5 Riptorek
8 Dewidek 1:4 TheGameSimon
9 Tomek601 3:3 jancioPL

KOLEJKA 15 - OPEN

1 Abyr 1:1 mrowinho97
2 Przemek96HM 0:2 Michas
3 Strav1x 3:0 bubblesgame
4 blachu_ 3:2 Kay0r
5 KapiPL98 0:3 Pontonix300
6 Wyka1pl 3:1 Mateusz_FIFA_
7 Innominategamer7 1:6 PanNeyPL
8 cyanide 3:2 nupek.
9 Zbiegu 3:2 nezzior

KOLEJKA 16 - PRO

1 Riptorek 3:1 El Polako
2 bejott 0:2 Tomek601
3 jancioPL 1:2 Dewidek
4 TheGameSimon 0:5 Kanar
5 Zalewskyy 2:2 Furman
6 natsu 0:2 BoGyyS
7 Laueritto 1:1 mrn
8 Osken 0:0 Quiwo
9 milosz93 2:2 Piko

KOLEJKA 16 - OPEN

1 Michas 2:3 Strav1x
2 Abyr 2:2 Zbiegu
3 nezzior 2:2 cyanide
4 nupek. 4:0 Innominategamer7
5 PanNeyPL 6:0 Przemek96HM
6 bubblesgame 0:3 blachu_
7 Kay0r 3:0 KapiPL98
8 Pontonix300 3:0 Wyka1pl
9 Mateusz_FIFA_ 4:5 mrowinho97

KOLEJKA 17 - PRO

1 bejott 2:0 Osken
2 Quiwo 1:3 Laueritto
3 mrn 4:3 natsu
4 BoGyyS 3:3 milosz93
5 Dewidek 1:2 Tomek601
6 Piko 0:2 Zalewskyy
7 Furman 5:2 Riptorek
8 El Polako 4:0 TheGameSimon
9 Kanar 1:2 jancioPL

KOLEJKA 17 - OPEN

1 KapiPL98 3:0 bubblesgame
2 blachu_ 1:1 Michas
3 Strav1x 2:4 PanNeyPL
4 Przemek96HM 0:1 nupek.
5 Innominategamer7 1:2 nezzior
6 cyanide 2:3 Zbiegu
7 Wyka1pl 0:3 Kay0r
8 mrowinho97 3:3 Pontonix300
9 Abyr 3:0- Mateusz_FIFA_

PARTNERZY